Polityka prywatności

Polityka prywatności RODO i COOKIES

Kim jesteśmy

„DRUKARNIA CONTRAST”  Jerzy Kanikuła

 • 81-208 Gdynia , ul. Działdowska 14
 • tel. 58 623 00 46 ; 501 426 060
 • e-mail: contrast@contrast.com.pl
 • e-mail: drukarnia@contrast-online.pl

Adres naszej strony internetowej to: http://contrast.com.pl.

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Drukarni Contrast Jerzy Kanikuła.Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu, tekstowych, graficznych czy układu strony są zastrzeżone. Prawa autorskie do całości zawartych informacji znajdujących się w serwisie są własnością Drukarni Contrast Jerzy Kanikuła

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe

Jeżeli wysyłają Państwo e-mail do naszej firmy, analizujemy każdą wiadomość pod kątem naszego profilu produkcyjnego i wykonywanych prac. Informacje ułatwiają nam kontakt zwrotny z Państwem, przedstawienia oferty produkcyjnej, wyceny, oferty przetargowe itp.

Regulamin strony www.contrast.com.pl

1. Niniejszy Regulamin dotyczy strony internetowej Drukarni Contrast Jerzy Kanikuła , zwanej dalej Serwisem.
2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Drukarni Contrast Jerzy Kanikuła z siedzibą w Gdyni, ulica Działdowska 14, 81-208 Gdynia, NIP 5861639203, zwana dalej Drukarnią.
3. Z Serwisu korzystać mogą osoby fizyczne, zwane dalej Użytkownikami.
4. Celem Serwisu jest udostępnianie aktualnych informacji dotyczących Drukarni Contrast
5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Dostęp do serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia się z siecią Internet. Odbywa się on na zasadach niniejszego Regulaminu.
7. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
a. dostępu do sieci Internet,
b. urządzenia z przeglądarką Internetową (Chrome, Firefox, Safari, IE/Edge, w wersjach nie starszych niż̇ rok) akceptującą pliki cookies.
10. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać niniejszego regulaminu.
11. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a. korzystania z serwisu tak, aby nie zakłócać jego działania;
b. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu
12. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, a w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
13. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
14. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacji można dokonać na adres korespondencyjny Drukarnia Contrast Jerzy Kanikuła , ul. Działdowska 14, 81-208 Gdynia lub adres poczty elektronicznej: online@contrast-online.pl.
15. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres korespondencyjny, a także dokładny opis i powód reklamacji.
16. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni od jej otrzymania. O wyniku Użytkownik zostanie powiadomiony drogą pocztową bądź też elektroniczną, zgodnie z pierwotnie wybraną opcją złożenia.
17. Reklamacje wniesione po upływie terminu określonego w punkcie 19 nie będą rozpatrywane.
18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Pliki Cookies

1.    1. Operatorem Serwisu contrast.com.pl jest firma „Drukarnia Contrast Jerzy Kanikuła z siedzibą w Gdyni, ulica Działdowska 14, 81-208 Gdynia, NIP 5861639203
2.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a.    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c.    Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego AZ.pl Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin NIP: 8561164306, REGON: 810903927, KRS: 0000360147
2. Informacje w formularzach.
1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.    Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
5.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia/zapytania lub kontaktu handlowego.
6.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK),lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
3. Informacja o plikach cookies.
1.    Serwis korzysta z plików cookies.
2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.    Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.    W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/
4. Logi serwera.
1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.    czas nadejścia zapytania,
b.    czas wysłania odpowiedzi,
c.    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.    informacje o przeglądarce użytkownika,
g.    Informacje o adresie IP.
3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.    Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.    Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.    W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.    Internet Explorer
b.    Chrome
c.    Safari
d.    Firefox
e.    Opera
f.    Android
g.    Safari (iOS)
h.    Windows Phone

Jeśli wysyłasz wypełniony formularz kontaktowy z naszej witryny, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych formularzy kontaktowych powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

 

Z kim dzielimy się danymi

Podczas realizacji na Państwa rzecz usług, począwszy od usługi analizy sprawy, dane mogą być przekazywane do przetwarzania w całości lub w części do współpracujących z nami podmiotów . Po zawarciu umowy również do prowadzącego obsługę księgowo-podatkową naszej firmy biura rachunkowego, a na etapie realizacji umów (dochodzenia roszczeń) również do innych podmiotów uczestniczących w procesie dochodzenia roszczeń. Zawsze wszelkie akty przekazania Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym są dokonywane jedynie w niezbędnym zakresie w celu realizacji na najwyższym poziomie świadczonych na Państwa rzecz usług. Ponadto w przypadku kontaktu za pomocą poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego na stronie contrast.com.pl Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez operatora hostingowego oraz poczty elektronicznej tj.:AZ.pl Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin NIP: 8561164306, REGON: 810903927, KRS: 0000360147, z którym zawarliśmy umowę świadczenia usług hostingowych i obsługi poczty elektronicznej naszej firmy oraz umowę o powierzeniu przetwarzania danych. O innych podmiotach mogących przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisu/witryny contrast.com.pl – czytaj PLIKI COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU. Oprócz powyższego zgodnie z obowiązującym prawem możemy być zobligowani do przekazania Państwa danych osobowych podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, np. organom ścigania, sądom, organom kontrolnym (oczywiście tylko wówczas, gdy te podmioty wystąpią do nas z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną). Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych żadnym zewnętrznym firmom nie uczestniczącym w procesie realizacji zamówienia. W szczególności Państwa dane osobowe nie są i nigdy nie będą przekazywane odpłatnie czy nie odpłatnie firmom marketingowym oraz reklamodawcom (za wyjątkiem opisanych poniżej sytuacji związanych z korzystaniem z serwisu/witryny contrast.com.pl – czytaj PLIKI COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawsze Państwa dobrowolna zgoda, jaką wyrażają Państwo w momencie:

 1. korzystania z naszego serwisu/witryny mpbpl.pl – czytaj PLIKI COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU – (w zakresie tam określonym) wysłania zgłoszenia/zapytania za pomocą formularza kontaktowego na stronie//witrynie mpbpl.pl zaznaczając przed wysłaniem okienko zgody na przetwarzanie danych osobowych
 2. wysłania zgłoszenia/zapytania za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) (na podstawie art. 6 ust 1b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ” przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”)
 3. zgody zamieszczonej w zawartej z nami umowie (najczęściej jest umiejscowiona w ostatnim paragrafie umowy) Przetwarzamy dane w celu realizacji świadczonych na rzecz Państwa usług zapewniając ich najwyższy poziom. (przetwarzanie danych w tym przypadku jest niezbędne do wykonania umowy).

W razie jakichkolwiek wątpliwości w jakim zakresie przetwarzamy bądź przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe oraz pytań z zakresu czy, a jeżeli tak to które, podmioty zewnętrzne uczestniczyły podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie realizacji usług świadczonych na Państwa rzecz, prosimy o kontakt w dogodny dla Państwa sposób:
kontakt:

„DRUKARNIA CONTRAST”  Jerzy Kanikuła

 • 81-208 Gdynia , ul. Działdowska 14
 • tel. 58 623 00 46 ; 501 426 060
 • e-mail: contrast@contrast.com.pl
 • e-mail: drukarnia@contrast-online.pl

Jakie masz prawa do swoich danych

Mają Państwo prawo w każdym czasie:

 1. cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 2. żądać dostępu do treści przetwarzanych danych,
 3. żądać sprostowania przetwarzanych danych,
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych,
 5. żądać całkowitego usunięcia przekazanych nam swoich danych osobowych, wnieść sprzeciw wobec celu przetwarzania danych osobowych, otrzymać w jednym dokumencie wszystkie zgromadzone, dotyczące Państwa dane osobowe oraz żądać ich przekazania bezpośrednio przez naszą firmę innemu podmiotowi,
 6. w przypadku naruszenia przez naszą firmę przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych, wnieść do właściwego Urzędu zajmującego się Ochroną Danych Osobowych stosowną skargę;

W razie chęci skorzystania z jakiegokolwiek z przysługujących praw albo wątpliwości co do ich zakresu, prosimy o kontakt w dogodny dla Państwa sposób:
kontakt:

„DRUKARNIA CONTRAST”  Jerzy Kanikuła

 • 81-208 Gdynia , ul. Działdowska 14
 • tel. 58 623 00 46 ; 501 426 060
 • e-mail: contrast@contrast.com.pl
 • e-mail: drukarnia@contrast-online.pl